(1)
Nur Fai’za Ningrum; Suwarto Suwarto; Eksa Rusdiyana; Ume Humaedah. Evaluasi Pelaksanaan Sharing Session Penyuluh Pertanian Di Masa Pandemi Covid-19. JT 2023, 14, 239-247.